COVID-19

Materiały do zajęć zgodnie z Zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim...