Partners

Grantee:

Polish Society of Professiology

Address: prof. Z. Szafrana 4,

65-516 Zielona Góra

Identification No./NIP: 973-089-33-92

Name of the statutory representative: Bogusław Pietrulewicz

E-mail: ptprofvf@gmail.com

Website: www.ptprof.pl

Partner from Czech Republic:

Ladislav RUDOLF

E-mail: ladislav.rudolf@osu.cz

Website: http://pdf.osu.cz/index.php?idc=14603

Partner from Slovakia:

Ján STEBILA

E-mail: jan.stebila@umb.sk

Website: http://www.fpv.umb.sk/jstebila/