WiDEZ

„Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe” – cykl monografii naukowych wydawanych od 2014 roku przez Uniwersytet Zielonogórski oraz Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, pod redakcją naukową Euniki Baron-Polańczyk i Anety Klementowskiej. Pojawiające się problemy w obszarze modernizacji i projektowania nowego ładu edukacyjnego i zawodowego stanowiły motywację do podjęcia dyskusji mających na celu szeroki ogląd aktualnych zjawisk i tendencji rozwojowych. Prezentowane pozycje stanowią wynik zarówno studiów teoretycznych, badań empirycznych, jak i przegląd tzw. dobrych praktyk. Omawiane zagadnienia przedstawiane są przez reprezentantów różnych środowisk naukowych, praktyków zajmujących się poruszanymi zagadnieniami edukacyjnymi i zawodowymi, jak również studentów.